Risa Sera Retains ICE Championship

At Ice Ribbon’s lastest event in Hakodate, Japan, Risa Sera defeated Tequila Says to retain her ICE Championship.  Below are the results of the show, courtesy of Puroresu Spirit:

  • Akane Fujita defeats Kyuri via Mikan de Pon.
  • Miyako Matsumoto & Masaki Ikeda defeat Matsuya Uno & Shigeyuki Kawahara when Matsumoto hit the Diving Foot Stomp on Uno.
  • Tsukasa Fujimoto & Arisa Nakajima defeat Maya Yukihi & Maruko Nagasaki with Fujimoto beating Nagasaki with the Japanese Ocean Cyclone Suplex Hold.
  • Hamuko Hoshi & Rina Yamashita defeat Hiragi Kurumi & Satsuki Totoro with Hoshi pinning Totoro with a Diving Body Press.
  • Tsukushi defeats Akane Fujita with the Harukaze.
  • Risa Sera defeated Tequila Says via Diving Double Knee Drop to retain the ICE Championship.  Sera, the 24th ICE champion, is victorious in her 4th defense.