Ice Ribbon (7/15/17) Results

Ice Ribbon Dojo (Saitama, Japan)

  • Miyako Matsumoto defeated Ibuku Hoshi via the Miyacoco Clutch (6:24)
  • Kyuri & Maika Ozaki defeated Akane Fujita & Maruko Nagasaki via Ozaki with a Diving Senton on Fujita (11:48)
  • Tsukushi, Maya Yukihi & Hana DATE defeated Risa Sera, Hamuko Hoshi & Karen DATE via Tsukushi with the Harukze on Hoshi (12:49)
  • Tequila Saya & Satsuki Totoro defeated Nao DATE & Nori DATE via Saya with the Gran Maestro de Tequila on Nori (11:26)

You might also like More from author