The latest and greatest in women's wrestling

CRYSIS Produce (7/23/17) Results

Shinagawa Prince Hotel eX (Tokyo, Japan)

  • Ryo Mizunami & Megumi Yabushita defeated ASUKA & Tsukasa Fujimoto via Mizunami with the Hot Limit on ASUKA (13:44)
  • 8 Man Battle Royal: Hiroyo Matsumoto defeated Gabaiji-chan (12:42)
    Exit Order: Yamada Manpoko, Mochi Miyagi, KAORU, Mima Shimoda, Kyusei Ninja Ranmaru & Mariko Yoshida
  • Kyoko Inoue & Kaoru Ito defeated Choun Shiryu & Madoka via Inoue with the Niagara Driver on Shiryu Niagara Driver (14:21)
  • Street Fight Match: Jun Kasai & Buffalo defeated Chikayo Nagashima & KAZUKI via Kasai with the Pearl Harbor Splash from the Ladder onto Nagashima (10:33)
  • Chigusa Nagayo, AKIRA & Shiro Koshinaka defeated Miyane Seiji, Jaguar Yokota & TARU via Nagayo with a Sasorigatame on Miyane (19:52)